forgotten_banner

Organizowane wernisaże

Opis projektu:

Projekt „…FORGOTTEN BY WORLD” powstał dzięki współpracy LAMBRE Foundation oraz Stowarzyszenia Expatria. Tytuł wystawy ma swoją genezę w tytule filmu czeskiego dokumentalisty Ludka Ondruski. Stworzył on poruszający film dokumentalny pokazujący życie ludzi z Donbasu w warunkach wojny pod tytułem „Donbas. I świat o nas zapomniał”.

Podczas wystawy zobaczycie Państwo fragmenty tego filmu, który zainspirował nas do stworzenia wystawy o analogicznej nazwie. Celem projektu nie jest szukanie przyczyny konfliktu na Ukrainie, winnych cierpienia dzieci czy rozważania nad sposobem jego zakończenia. Interesuje nas tylko los dzieci, które w wyniku działań dorosłych niepotrzebnie cierpią. Chcemy także przypomnieć obywatelom UE żyjącym w dostatecznym dobrobycie, że tuż obok jest wojna, która pokazuje swoje najgorsze oblicze, a która nam spowszedniała w środkach masowego przekazu.

Niestety dzieciom żyjącym na terenach ogarniętych wojną nadal nie pozwala normalnie funkcjonować. Naszym projektem chcemy sprawić, że świat o nich nie zapomni! Na wystawie przedstawiamy zdjęcia dokumentujące konflikt we wschodniej Ukrainie oraz trudną sytuację dzieci żyjących w warunkach wojennych. Nie zobaczycie tu Państwo jedynie czołgów, krwi i typowych wojennych obrazów. W centrum zainteresowania stawiamy ludzi, zwłaszcza dzieci, i ich warunki życiowe – zniszczone budynki, przepełnione ośrodki dla przesiedleńców, prowizorycznie zorganizowane przestrzenie, bo przecież wszyscy są tam tylko na chwilę, bo wojna zaraz się skończy. Dzieci bawią się, otoczone wojskiem, dorośli siedzą bez celu, bo nie mają pracy, do której mogliby pójść. W oczach najmłodszych widzimy niezrozumienie i zakłopotanie, na twarzach dorosłych maluje się poczucie niesprawiedliwości, stan ciągłego niepokoju, stała gotowość do walki, ucieczki, chronienia swoich rodzin. Wystawa obejmuje 75 zdjęć, wykonanych od kwietnia 2014 do lutego 2015 roku na terenach Ukrainy – w strefie ATO oraz na obszarach, na których panuje względny spokój, i które stały się schronieniem dla uchodźców. Postaci, przedstawione na fotografiach to zarówno, cywile, jak i walczący po obu stronach – wojska ukraińskie i separatyści. Warto podkreślić, że autorami zdjęć są artyści z Polski, Rosji, Ukrainy i Czech. Są to utalentowani i wielokrotnie nagradzani fotografowie i reporterzy, którzy znaleźli się w samym centrum ukraińskiego konfliktu. „…FORGOTTEN BY WORLD” jest wydarzeniem bez precedensu – to wystawa ponad podziałami, w której nie chodzi o politykę, nie chodzi o analizowanie win i przyczyn. Pomagamy dzieciom, które bardzo ucierpiały w tej wojnie, bez względu na narodowość. Na wystawie „…FORGOTTEN BY WORLD” zobaczycie Państwo prace Jakuba Szymczuka, Maxima Dondyuka, Jakuba Kamińskiego, Sergeya Ponomareva, Alexandra Zemlianichenki, Ludka Ondruski, Agaty Grzybowskiej i Alexeya Tishevskego. Całkowity dochód z wystawy zostanie przeznaczony na leczenie dzieci z terenów ogarniętych konfliktem. Sylwetki dzieci, których leczenie będzie możliwe dzięki zebranym środkom, zostaną przedstawione w trakcie wystawy.

Udostępnij na/поделись:Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK